اخبار گوناگون » پیروزی خانگی ماشین‌سازی/ برزیلی‌ها دست خالی از آبادان برگشتند