اخبار گوناگون » پرسپولیسی‌ها به میزبانی خلیل‌زاده دور هم جمع شدند