اخبار فناوری » یادداشت: آیا واقعاً ایده‌ پیام‌رسان ملی شکست خورده است؟